“พระเครื่อง 3 มิติ” เทคโนโลยีที่จะสร้างปรากฎการณ์ใหม่ในแวดวงพระเครื่อง คว้ารางวัล SIA ในโครงการ YTP ปีที่ 7

โครงการ Young Technopreneur 2018 ปิดฉากสวย ทุกผลงานที่ได้รับรางวัล ล้วนต่อยอดทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีได้จริงและมีความแปลกใหม่ พร้อมประกาศปี 2019 กลุ่มสามารถ และสวทช. จับมือต่อเนื่อง ลุยปั้นคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเจ๋งๆ และมี Passion แบบจัดเต็ม  ให้พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริงปีที่ 8 เน้นเป็นโครงการที่เจาะลึกด้านความรู้อย่างต่อเนื่อง สอดรับแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้และต่อยอด

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า “กลุ่มบริษัทสามารถ มีนโยบายที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม   ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดโครงการที่สนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์  ภายใต้โครงการ Samart Innovation Awards มาตลอด 16 ปี เราได้เห็นพัฒนาการและไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ จากคนรุ่นใหม่กว่า 7,000 คน และมีการปรับรูปแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ร่วมโครงการ  โดยได้ร่วมมือกับ สวทช. จัดโครงการ Young Technopreneur มาถึง 7 ปี  เพื่อสร้างเวทีให้น้องๆที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ ได้มีเวทีสร้างโอกาสให้เป็นจริงได้ ที่สำคัญน้องๆได้รู้จักกันและกลายเป็นเครือข่ายทางธุรกิจ มีการจับมือกัน เกิดเป็นธุรกิจเทคโนโลยีหลากหลาย จึงมั่นใจได้ว่าโครงการฯนี้เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการสร้าง “โอกาส” ให้กับคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง”

ผลการประกวดโครงการ Young Technopreneur ปี 2018 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

“หลังจากผ่านช่วงการคัดเลือกกันมาอย่างเข้มข้น มีการอบรมและลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องการทำธุรกิจอย่างจริงจัง พร้อมได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ จากกูรูผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรชื่อดังในวงการอย่างใกล้ชิด ในที่สุดก็ได้สุดยอดผลงานที่สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้จริง พร้อมรับเงินรางวัลและโอกาสดูงานด้านเทคโนโลยี ณ ประเทศญี่ปุ่น อันได้แก่ รางวัลที่ 1 Samart Innovation Award (SIA) ปี 2018 พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท ได้แก่ ผลงานพระเครื่อง 3 มิติ  นวัตกรรมที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้ศึกษาพระเครื่อง ด้วยการผนวกเทคโนโลยี 3 มิติ ที่สามารถดูและพระเครื่องแท้ได้แบบ Panorama 360 มุมมอง รองรับ 3 ภาษา และมีระบบซื้อขายและประมูล ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งจะสร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับวงการพระเครื่อง รางวัลที่ 2 ผลงาน  ActiveBoost  อนุภาคนาโนอัจฉริยะ เป็นนวัตกรรมที่ช่วยกักเก็บสารอาหารที่มีประโยชน์ และปล่อยเข้าสู่ร่างกายได้อย่างจำเพาะเจาะจงและเต็มประสิทธิภาพ และรางวัลที่ 3 ผลงาน คิดถึง แอพพลิเคชั่น แหล่งรวมบริการรถยนต์ครบวงจร เป็นระบบค้นหาอู่หรือศูนย์ซ่อม

รวมถึงโปรโมชั่น และบริการเดลิเวอรี่เกี่ยวกับรถยนต์ ทำให้เจ้าของรถยนต์มีความสะดวกสบายมากขึ้น ส่วนผลงานที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 16 ทีม โครงการยังเห็นโอกาสด้านธุรกิจจึงสนับสนุนทุนในการพัฒนาผลงาน จำนวน 30,000 บาทด้วย”

Young Technopreneur ปี 2019 เน้น “ปั้นเจ้าของธุรกิจตัวจริง ด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้”

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้กล่าวว่า “โครงการ Young Technopreneur ในปีหน้ายังเน้นหลักสูตรอบรมเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง โดยนำ Feedback ที่ได้รับจากการประเมินผลโครงการฯ ทั้ง 7 รุ่น มาปรับปรุงเนื้อหากิจกรรมให้เหมาะกับนักธุรกิจ รุ่นใหม่ โดยยังคงให้ความสำคัญภายใต้ “การนำแนวคิดสู่ธุรกิจทำเงิน”  โดยน้องๆต้องผ่านการอบรมทั้งสิ้น 48 ชั่วโมง ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพื้นฐานในการทำธุรกิจ การศึกษาความต้องการตลาด ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ทักษะการนำเสนอ พร้อมกิจกรรม Idea To Market Boot Camp ซึ่งถือเป็น Workshop ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ลงภาคสนามเพื่อสำรวจตลาด เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และวางแผนการทำธุรกิจด้วยหลักการที่เรียนมา.. สำหรับโครงการ Young Technopreneur ปี 2019 เราได้กำหนดหัวข้อในการประกวดให้สอดรับกับแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้และต่อยอด โดย Focus ไปที่เทคโนโลยีหลักๆ ได้แก่ 1.เทคโนโลยีอาหารและการเกษตร 2.เทคโนโลยีการแพทย์และบริการเพื่อผู้สูงอายุ 3. เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว 4.เทคโนโลยีด้านการขนส่งและโลจิสติกส์   5.เทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์และ Automation และ 6.เทคโนโลยี IOT

“ผลงานของน้องๆปีนี้มีมุมมองในการพัฒนาที่ดีขึ้น เพราะไม่ได้มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างเท่านั้น แต่มีการศึกษาค้นคว้าทั้งพฤติกรรมและความต้องการของตลาด แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ไปค้นหางานวิจัยเพื่อช่วยพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการผู้ใช้เป็นสำคัญ ทำให้เรามั่นใจว่าหาก Product ของน้องๆมีความพร้อม และมีการศึกษาความต้องการตลาด ต่อยอดจนเกิดแนวคิดธุรกิจที่ใช่ บวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจ โครงการฯพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยี ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นได้” ดร.ฐิตาภา กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการ Young Technopreneur 2019 ได้ที่ www.samartsia.com หรือที่ https://www.facebook.com/SamartInnovationAwards/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*