เวิลด์ ไอเดีย ติวเข้มเปิดสัมนาหลักสูตรวิศวกรรมระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม รับจำนวนจำกัด

บริษัท เวิลด์ ไอเดีย จำกัด เล็งเห็นความสำคัญด้านระบบท่อในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม จัดสัมมนาทางวิศวกรรม ASME B 31.3 Process Piping Code การออกแบบ ติดต้้ง ประกอบ ตรวจสอบ และการบํารุงรักษาระบบท่อในกระบวนการ ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับมาตรฐานสากล หลักสูตร 3 วัน ตั้งแต่ วันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2561

เพราะระบบท่อในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม จะประกอบด้วยเครือข่ายเส้นท่อจำนวนมากที่เชื่อมต่อกันเนื่องจากระบบท่อเป็นเส้นทางในการลําเลียงขนส่งของ ไหลไปสู่อุปกรณ์การผลิตต่างๆ ของระบบในโรงงาน ถ้าการออกแบบและวางระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบ ต่อระบบต่างๆ ของกระบวนการผลิตในโรงงาน ทําให้สูญเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นและอาจเป็นสาเหตุเบื้องตน ของความเสียหายรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นตามมาในอนาคตได้

ด้วยเหตุนี้ บริษัท เวิลด์ ไอเดีย จำกัด นำโดย คุณดา-สุพนิดา  คุณกิตติ  โต้โผใหญ่ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาหลักสูตร ทางวิศวกรรม Process Piping System (ASME B 31.3) ระบบท่อในกระบวนการผลิต (ASME B 31.3) หลักสูตร 3 วัน ตั้งแต่ วันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ (Prince Palace Hotel) โดยเรียนเชิญ รศ.ดร.เสกศักดิ์  อัสวะวิสิทธิ์ชัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาบรรยายในครั้งนี้

ด่วน!! รับจำนวนจำกัด ติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail : pnsmecontact@gmail.com, โทรศัพท์ 086-372-6583

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*