เรื่องอัพเดท

ครั้งแรกของไทย สวทช.จับมือพนัสฯ ปั้นสตาร์ทอัพด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 900,000 บาท พร้อมสิทธิ์ดูงานประเทศเยอรมนี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ร่วมมือกับ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ส่งเสริมสตาร์ทอัพค้นหาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ และเป็นสะพานเชื่อมสตาร์ทอัพเกิดใหม่ในกลุ่ม LogTech เข้ากับองค์กร ที่แสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมสร้าง ผู้ประกอบการใหม่ ที่เป็นสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ หรือ LogTech

จึงได้จัดทำโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีประกวดแนวคิดธุรกิจและโครงการด้านธุรกิจโลจิสติกส์เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในหัวข้อ “Logistics Innovation” เปิดกว้างทุกไอเดียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่น เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ แยกเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ และกลุ่มนิสิตนักศึกษา

Poster panus co

ผู้ประกอบการที่ชนะเลิศการประกวดผลงานในโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ทั้งยังได้รับโอกาสไปดูงานโลจิสติกส์โลก ที่ประเทศเยอรมนี รองชนะเลิศอันดับ1 รับเงินรางวัลจำนวน 50,000บาท

และรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงาน สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ชนะการประกวด ไอเดียธุรกิจ LogTech รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
และรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงาน

สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด และดูรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 ผ่านทางเว็บไซต์ www.panuslogtechaward.com ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2560 โทร.080-653-3319 ,063-197-7124

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*