เรื่องอัพเดท

เอไอเอส สนับสนุนระบบสื่อสารให้แก่คณะทำงานของรัฐบาลไทยในภารกิจช่วยเหลืออพยพคนไทยในอิสราเอล

เอไอเอส สนับสนุนระบบสื่อสารให้แก่คณะทำงานของรัฐบาลไทยในภารกิจช่วยเหลืออพยพคนไทย จากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล

นางเบญจพร กำเพ็ชร หัวหน้าส่วนงานการตลาดกลุ่มลูกค้าพรีเพด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ณ ประเทศอิสราเอล ซึ่งมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบนั้น โดยทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ AIS ได้ส่งความห่วงใยให้ลูกค้าที่ใช้บริการโรมมิ่งอยู่ในประเทศอิสราเอล สามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ และ AIS Call Center ได้ฟรี”

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง และรัฐบาลไทยมีภารกิจในการอพยพช่วยเหลือคนไทยที่ทำงานและอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวกลับสู่ประเทศไทย เราจึงขอร่วมส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังคนไทย รวมถึงคณะทำงานที่จะเดินทางไปช่วยเหลือ

โดยได้สนับสนุนระบบสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวก ให้คณะทำงานสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านทาง กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนในการรับมอบการสนับสนุนดังกล่าว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*