เรื่องอัพเดท

บริษัท มัณดาวีต์ กรุ๊ป เปิดตัวโครงการเที่ยวไทยช่วยชาติ นวัตกรรมเปลี่ยนประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจไทยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น มุ่งขยายธุรกิจออนไลน์ไกลสู่ตลาดโลก

บริษัท มัณดาวีต์ทัวร์ จำกัด และ บริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกันระหว่างสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เปิดตัวโครงการ “เที่ยวไทยช่วยชาติ” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย งานนี้จัดขึ้นครั้งใหญ่ในรอบ 20 ปี ที่จะรวมทั้งหมดทั้งสิ้นภายในงานเดียว

โดยสมาคมการค้าธุรกิจบริการฯ ครบรอบ 3 ปี และเว็บสวัสดีซึ่งมีความเชียวชาญและเป็นที่ 1 เว็บจองห้องพักและบริการในประเทศไทย ที่แรกของไทยครบรอบ 20ปี เรื่องแพ๊คเกจท่องเที่ยวแบบครบวงจร ครบรอบ 9 ปี โดยตั้งเป้าหมายส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ภาคประชาชนทั่วประเทศไทย ด้วยการแจกบัตรท่องเที่ยวฟรีมูลค่า 3,000 บาท เฉพาะในงานเท่านั้น รวมทั้งสิ้น 15 ล้านใบ หมดเขตการใช้บัตรถึงเดือนธันวาคม ปี 2565 ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับร้านคู่ค้าส่วนลดอีก10%

โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บสวัสดี ซึ่งเป็นพื้นที่การค้าทางออนไลน์ เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย เช่น กลุ่ม SME ในประเทศไทย โดยผู้ประกอบการหรือผู้ที่นำบัตรมาใช้เพียงกรอกข้อมูลใน Application ผ่านทางเว็บไซด์ของสมาคมฯ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ จะเป็น Database ของการขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกที่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศก่อให้เกิดรายได้และเป็นปัจจัยหลักที่เราจะดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไรในทุกปี ภายใต้ชื่อโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” นวัตกรรมเปลี่ยนประเทศเป็นไปตามนโยบาย 4.0 การกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะรายได้ชุมชนให้มีมากขึ้น

ทิศทางธุรกิจของบริษัท มัณดาวีต์ กรุ๊ป และเว็บสวัสดี ปี 2561 มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ประเทศไทยเกิดธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น แนวทางจะต้องเป็น Search Engine สินค้าและบริการหน้าหลักบริษัทแรกของประเทศไทยและจะเป็นอันดับหนึ่งของโลก เน้นส่วนขยายในกลุ่มธุรกิจออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการขายให้ได้มากที่สุด


434124

บริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) เน้น Online Application ช่องทางการตลาดออนไลน์ มุ่งเน้นโดยใช้ Database ไว้เชื่อมต่อระบบออนไลน์ไปทั่วโลกระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เป็นข้อมูลทางธุรกิจ เช่น เว็บจองห้องพัก และบริการ อนาคตจะเพิ่มหมวดธุรกิจอีก 15 ธุรกิจเร็วๆนี้ บริษัท มัณดาวีต์ กรุ๊ป เป็นเว็บช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้านการคมนาคม การเดินทางท่องเที่ยว จัดหาทริปในประเทศและต่างประเทศเป็นลักษณะ Package Tour รูปแบบครบวงจร การขยายตัวทางธุรกิจเชื่อมต่อกับเว็บสวัสดีที่จะเป็นออนไลน์ที่เป็น Application สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ไม่แสวงหากำไร ทำโครงการคืนทุกแผ่นดินกับภาคส่วนต่าง ๆ เพิ่มช่องทางการขายมากขึ้น โดยเฉพาะเน้นความมั่นคงและเศรษฐกิจ มีรายได้มากขึ้นโดยเน้นไม่โดนเอารัดเอาเปรียบประชาชนและผู้บริโภค

วัตถุประสงค์สำหรับบุคคลภายนอก

 1. วัตถุประสงค์การเชิญในนามสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เพื่อเปิดตัวโครงการเที่ยวไทยช่วยชาติ เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่าง สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน บริษัท มัณดาวีต์ทัวร์ จำกัด และ บริษัท เว็บสวัสดี จำกัด(มหาชน) โดยที่สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานเป็นผู้จัดทำโครงการ ส่วน มัณดาวีต์ทัวร์ จำกัด และ เว็บสวัสดี จำกัด(มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนในการจัดงานด้านต่างๆ เนื่องจากกลุ่มที่ทางสมาคมเชิญส่วนใหญ่จะเป็นสมาคมด้วยกัน หน่วยงานราชกาลต่างๆ กลุ่ม SME ที่มาร่วมในโครงการเที่ยวไทยช่วยชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเรื่องการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน หรือแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 1. วัตถุประสงค์การเชิญในนามเว็บสวัสดี จำกัด(มหาชน) เพื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจที่พักโรงแรมชั้นนำ และการบริการที่เป็นคู่ค้าของบริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) พบปะเจรจาทำธุรกิจ พร้อมร่วมกันจัดแสดงสินค้าและบริการ สามารถสร้างผลกำไรทางธุรกิจ หามิตรภาพขยายเชื่อมโยงต่อยอดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
 1. วัตถุประสงค์ในนามบริษัทในเครือมัณดาวีต์ กรุ๊ป เพื่อเห็นทิศทางของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต ขยายต่อยอดกลุ่มธุรกิจ และเพิ่มช่องทางทางการขายสู่นวัตกรรมเปลี่ยนประเทศ “เงินสร้างเงิน ธุรกิจสร้างเงิน” ได้อย่างมหัศจรรย์ สามารถเชื่อมต่อธุรกิจร่วมกัน เปิดกว้างให้กับนักธุรกิจและนักลงทุนที่มีธุรกิจของตนเองอยากเข้าร่วมกับบริษัทของเรา และเพิ่มช่องทางในการขายธุรกิจของตน ได้เป็นพันธมิตรร่วมกัน

 

บัตรเที่ยวไทยช่วยชาติ

VIP card

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

 1. ต้องเป็นคนไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ต้องเป็นบุคคลที่อายุเกิน 25 ปีขึ้นไป พร้อมที่อยู่หลักแหล่งที่แน่นอนเป็นคนสามารถท่องเที่ยวได้ในแพ็คเกจต่างๆของบริษัท
 3. ต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพ ที่ทำงานหรือธุรกิจชัดเจน พิสูจน์ได้
 4. ต้องไม่เป็นครอบครัวเดียวกัน อาธิเช่น พ่อ แม่ ลูก เพราะเราต้องการกระจายบัตรฟรีไปยังครอบครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ
 5. บัตรนี้สามารถใช้แพคเกจต่างๆของบริษัทที่มี หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามที่บริษัทกำหนด
 6. บัตรนี้หมดอายุ 24 ธันวาคม 2565 หรือเป็นไปตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดฃบัตรนี้สามารถใช้เงินฟรีได้หลังจากเปิดบัตร 30 วัน
 7. การใช้เงินในการท่องเที่ยว ต้องเป็นเงินที่เติมจากทางบริษัท มัณดาวีต์ทัวร์ จำกัด เท่านั้น ไม่สามารถใช้เงินจากการเติมที่อื่นได้
 8. เพียงชำระค่าประกันบัตร 499 บาท พร้อมรับบัตร MANDAWEE VIP MEMBER CLUB และได้รับเงินในบัตร VIP จำนวน 3,500 บาท ในกรณีที่ครบ 5 ปี แล้วไม่สูญหาย และไม่มีการใช้งานสามารถรับเงินค่าประกันบัตรคืนได้

 

รายละเอียดในการใช้ Application

หน้าแรก

1

 

รายละเอียดด้านในของ Hotel

2

หน้ารายละเอียดโปรโมชั่น

 • สามารถเลือกโปรโมรชั่นของห้องพักแต่ละโรงแรมตามรายการ

หน้าห้องพักที่เลือก

 • สามารถดูรายละเอียดห้องพักหลังจากผู้ใช้งานเลือกห้องแล้ว

ชำระเงิน

 • สามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง

 

รายละเอียดด้านในของ Package

3

หน้ารายละเอียดโปรโมชั่น

 • สามารถเลือกโปรโมรชั่นของแพ็คเกจทัวร์ตามรายการ

หน้าห้องพักที่เลือก

 • สามารถดูรายละเอียดห้องพักหลังจากผู้ใช้งานเลือกแพ็คเกจทัวร์

ชำระเงิน

 • สามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง

 

รายละเอียดด้านในของ Card

4

หน้ารายละเอียดโปรโมชั่น

 • สามารถเลือกบัตรตามรายการ

หน้าห้องพักที่เลือก

 • สามารถดูรายละเอียดบัตรหลังจากผู้ใช้งานเลือกบัตร

ชำระเงิน

 • สามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*