แอลจีร่วมกับนานมีบุ๊คส์จัดกิจกรรม “Amplify Happiness with LG – แอลจีขยายพลังเสียงแห่งความสุข”

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณนิพนธ์ วงษ์แสงอรุณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ร่วมกับบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด มอบชุดเครื่องเสียงและวิดีทัศน์ พร้อมด้วยหนังสือนิทานให้แก่สถาบันราชานุกูล ในกิจกรรม “Amplify Happiness with LG – แอลจีขยายพลังเสียงแห่งความสุข” เพื่อใช้สำหรับสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาภายใต้การดูแลของสถาบันราชานุกูล

ภายในกิจกรรม “Amplify Happiness with LG – แอลจีขยายพลังเสียงแห่งความสุข” ยังได้มีกิจกรรมเล่านิทานโดยคุณฮ่องเต้ กนต์ธร เตโชฬาร พิธีกรรายการโทรทัศน์อารมณ์ดีที่มาร่วมสร้างความสนุกและเสียงหัวเราะให้แก่น้องๆ ซึ่งมุ่งเน้นการใช้นิทานและเสียงดนตรีเป็นองค์ประกอบ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบัน อาทิ การช่วยเสริมสร้างสมาธิ เด็กๆ ต้องจดจ่ออยู่กับตัวผู้เล่าเพื่อติดตามเรื่องราวว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป การเสริมทักษะด้านภาษา เด็กจะเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อท่าทางหรือคำสั่งง่ายๆ หรือเรียนรู้ด้านการเปล่งเสียงและเลียนแบบเสียงจากผู้เล่า รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปประโยค การใช้ภาษาและความหมายของแต่ละคำ การสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากเด็กต้องคิดภาพตามเนื้อเรื่องของนิทานและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวละครแต่ละตัวซึ่งมีบุคลิกและบทบาทที่แตกต่างกัน และการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ผ่านเนื้อหาที่สอดแทรกด้วยแง่คิดและคำสอนจากนิทาน เป็นต้น

นอกจากนี้ พนักงานจิตอาสาของแอลจียังได้ร่วมเล่นเกมส์ต่างๆ กับน้องๆ รวมถึงกิจกรรมการเต้นขยับไปกับเสียงเพลงจากชุดเครื่องเสียงจากแอลจี ซึ่งช่วยปรับสภาพจิตใจของเด็กๆ ให้อยู่ในสภาวะสมดุล ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังกวล เสริมสร้างสมาธิและช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว

lg_csr-speaker-donation-event_5

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “ขอขอบคุณบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ที่ร่วมกันมอบผลิตภัณฑ์ทั้งชุดเครื่องเสียงและหนังสือนิทาน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อน้องๆ ในความดูแลของสถาบันฯ ซึ่งช่วยสร้างความสนุกสนานพร้อมทั้งเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ ของเด็กๆ โดยทางสถาบันฯ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา และด้านการพัฒนาทักษะทางสังคม รวมถึงทักษะการช่วยเหลือตนเอง เพื่อให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ในอนาคต”

คุณนิพนธ์ วงษ์แสงอรุณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก แอลจีมุ่งมั่นที่จะนำผลิตภัณฑ์ซึ่งพร้อมด้วยนวัตกรรม ให้เข้าถึงผู้ใช้งานในไทยทุกกลุ่ม เพื่อยกระดับชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ตามสโลแกน Life’s Good ของเรา นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญในการร่วมสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนไทยให้สามารถพัฒนาศักยภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สำหรับน้องๆ ภายใต้การดูแลของสถาบันราชานุกูลนั้น เราเชื่อว่าดนตรีจะช่วยสร้างความสุขและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของพวกเขา ตอกย้ำความมุ่งมั่นของแอลจีในการมอบสิ่งดีๆ ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง”

ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา แอลจีได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการมอบโทรทัศน์แอลจีและชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรม Life’s Good, Life’s Sharing มอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่เด็กๆ ในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน กิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย กิจกรรมปลูกป่าชายเลน Life’s Good Life Saving รวมถึงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*