เรื่องอัพเดท

แกร็บ (Grab) เปิดตัวฟังก์ชั่นการสื่อสารผ่านระบบ “แกร็บแชท” (GrabChat)

แกร็บ (Grab) ผู้นำแพลตฟอร์มด้านการขนส่งชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวบริการ “แกร็บแชท” (GrabChat) ฟังก์ชั่นการสื่อสารแอพพลิเคชั่นแกร็บ ที่ช่วยให้การนัดพบกันระหว่างผู้โดยสารและ   ผู้ขับขี่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริการดังกล่าวนี้สามารถใช้งานได้ในทุกเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ แกร็บ ให้บริการอยู่ โดยในช่วงการทดลองใช้งานกับผู้ใช้งานกว่า 50,000 คนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนหน้านี้ บริการ  “แกร็บแชท” (GrabChat)  ได้ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถไปรับผู้โดยสารได้ตรงจุดนัดรับเพื่อเริ่มการเดินทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แกร็บ ถือเป็นผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์มด้านการขนส่งรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เปิดให้บริการฟังก์ชั่นการสื่อสารในแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้โดยสารและผู้ขับขี่

ในโอกาสนี้ คุณตัน ฮุย หลิง ผู้ร่วมก่อตั้ง แกร็บ กล่าวว่า “แกร็บแชท (GrabChat) เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่าย แต่ช่วยอำนวย ความสะดวกในการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากช่วยให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่สามารถติดต่อกันได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และทั้งสองฝ่ายสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องออกจากแอพพลิเคชั่นหรือจ่ายค่าโทรศัพท์เพิ่มเติม ที่ผ่านมาผู้ขับขี่หลายท่านต้องโทรศัพท์หรือส่งข้อความสั้นหาผู้โดยสารเพื่อสอบถามว่าผู้โดยสารอยู่ตรงจุดใด เพื่อแจ้งเวลาที่จะเดินทางไปถึง หรือเพื่อบอกว่าพวกเขาเดินทางมาถึงจุดที่นัดหมายแล้ว นอกจากนี้ การใช้บริการแอพพลิเคชั่น แกร็บ ในต่างประเทศก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น เราจึงเล็งเห็นว่าการนำเสนอบริการ แกร็บแชท จะช่วยให้ผู้ขับขี่ที่ไม่ได้เปิดใช้บริการโทรศัพท์ข้ามประเทศสามารถสื่อสารกับผู้โดยสารชาวต่างชาติได้ง่ายขึ้น”บริการ แกร็บแชท ที่เปิดตัวใหม่นี้ จะเป็นฟังก์ชั่นการสื่อสารโดยตรงในแอพพลิเคชั่น แกร็บ ที่สามารถช่วยให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่  ลดค่าโทรศัพท์และค่าส่ง SMS ลงได้ โดยจากการทดสอบในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ การใช้บริการ แกร็บแชท ช่วยลดจำนวนการส่ง SMS ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้ถึง 85,000 และ 45,000 ข้อความตามลำดับภายในระยะเวลาเพียง 1 สัปดาห์

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการ แกร็บแชท ยังมีอัตราการยกเลิกการเรียกรถลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้ใช้บริการ แกร็บแชท เนื่องด้วยบริการดังกล่าวได้ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการนัดพบระหว่างผู้โดยสารและผู้ขับขี่ อีกทั้งยังช่วยให้ ผู้ขับขี่แจ้งเวลาที่จะเดินทางไปถึงได้โดยไม่ต้องออกจากแอพพลิเคชั่น และผู้โดยสารเองก็สามารถรับข้อความจากผู้ขับขี่ได้ทันทีและติดต่อแจ้งตำแหน่งของตนกลับไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริการ แกร็บแชท ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่และการสนทนาอย่างปลอดภัย จึงมี Template ข้อความสำเร็จรูปที่ผู้โดยสารและผู้ขับขี่สามารถเลือกใช้ส่งง่ายๆ ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ ในตลอดช่วงการทดลองใช้งาน  Template ข้อความส่วนใหญ่ที่ผู้ขับขี่เลือกใช้นั้นเป็นข้อความสำหรับตอบผู้โดยสาร โดยข้อความ 3 แบบแรกที่ผู้ขับขี่เลือกใช้มากที่สุดคือ “มาถึงแล้ว” (I’m here), “ตกลง” (OK) และ “จะถึงในอีก 2 นาที” (I will arrive in 2 minutes)

ในปัจจุบัน ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น แกร็บ นิยมใช้แอพพลิเคชั่นนี้เมื่อพวกเขาเดินทางไปประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคมากขึ้น ดังนั้น บริการ แกร็บแชท จะช่วยให้ผู้ใช้งานเหล่านี้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ขับขี่ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าบริการโทรศัพท์ข้ามประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น บริการ แกร็บแชท จะเพิ่มระบบแปลข้อความอัตโนมัติภายในสิ้นปีนี้ เพื่อให้สอดรับกับภาษาที่หลากหลายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งมอบการสื่อสารที่ง่ายขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา

ในอนาคต แกร็บ มีแผนนำเสนอฟังก์ชั่นใหม่ๆ ในบริการ แกร็บแชท นอกเหนือไปจากระบบแปลข้อความอัตโนมัติด้วย

“แกร็บ วางแผนพัฒนาบริการ แกร็บแชท ให้ครอบคลุมฟังก์ชั่นใหม่ๆ ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับประเทศนั้นๆ และตอบรับความต้องการด้านการสื่อสารของผู้โดยสารท้องถิ่นและผู้โดยสารต่างชาติกับผู้ขับขี่ในพื้นที่ โดย แกร็บ มุ่งมั่นเป็นแอพพลิเคชั่นด้านการขนส่งชั้นนำที่ลูกค้าเลือกใช้เมื่อเดินทางระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” คุณตัน ฮุย หลิง กล่าว

grabchat_android_steps-1-th grabchat_android_steps-2_th grabchat_android_steps-3_th

 

ตัวอย่างของคุณสมบัติใหม่ของบริการ แกร็บแชท นั้นประกอบด้วย:

  • การแปลข้อความอัตโนมัติ ช่วยลดปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสารชาวต่างชาติ คุณสมบัตินี้รองรับหลากหลายภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ, ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ภาษาจีนอย่างง่าย ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม
  • การพัฒนา Template ข้อความสำหรับแต่ละท้องถิ่นโดยเฉพาะสำหรับแต่ละประเทศ โดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์ข้อความที่ผู้โดยสารและผู้ขับขี่พิมพ์บ่อยๆ เพื่อปรับปรุง Template ข้อความต่างๆ ช่วยให้มีประโยชน์กับผู้ใช้ในแต่ละท้องถิ่นอย่างแท้จริง
  • รองรับการแชร์พิกัดและข้อความมัลติมีเดีย ตามที่ผู้โดยสารจะตกลงเพื่อส่งภาพหรือตำแหน่งที่พวกเขาอยู่ให้กับผู้ขับขี่ เพื่อให้การนัดพบรับเป็นไปโดยสะดวกยิ่งขึ้น
  • ขยายฟังก์ชั่นแกร็บแชทไปยังบริการอื่นๆ ของแกร็บ อาทิ แกร็บเอ็กซ์เพรส (GrabExpress) แกร็บฮิทช์ (GrabHitch) และ แกร็บฟู้ด (GrabFood) เพื่อให้การใช้งาน บริการต่างๆ ของ แกร็บ ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

 

ผู้โดยสารสามารถใช้บริการ แกร็บแชท ได้เมื่อเลือกใช้บริการ แกร็บคาร์ (GrabCar) แกร็บแท็กซี่ (GrabTaxi) และ แกร็บไบค์ (GrabBike)  ผ่านทางแอพพลิเคชั่น แกร็บ ในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถใช้งานบริการ แกร็บแชท ได้ทันทีหลังจากดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น แกร็บ จาก กูเกิ้ลเพลย์ (Google Play) และแอพสโตร์ (App Store)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*