TJ’s True South กับกิจกรรมการทดสอบด่านแรก ภายใต้ชื่อ 100 K 24-hour Survival Challenge

เมษายน 1, 2017 contenteditor 0

โครงการ TJ’s True South  ส่งการทดสอบที่จะพิชิตด่านแรกกุญแจสำคัญสู่การผจญภัยรวมด่านการทดสอบต่างๆ ในระยะทาง 100 กิโลเมตร ภายในเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อคัดเล [อ่านเพิ่ม…]