เวิลด์ ไอเดีย ประสบความสำเร็จ จัดพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ อบรมวิศวกรรมระบบท่อโรงงาน

เปิดตัวไปอย่างสวยงามกับการสัมมนาทางวิศวกรรม ASME B 31.3 Process Piping Code  การออกแบบ ติดตั้ง ประกอบ ตรวจสอบ และการบํารุงรักษาระบบท่อในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจัดขึ้นโดย  บริษัท เวิลด์ ไอเดีย จำกัด และบริษัท พีเอ็นเอส แมททีเรียล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา

การสัมมนาครั้งนี้ เป็นถือเป็นก้าวแรกของบริษัท เวิลด์ ไอเดีย จำกัด ผู้ทำธุรกิจหลักคือ Event Agency มาตลอด แต่ตอนนี้ได้หันมาจับธุรกิจอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้วย เนื่องจากเล็งเห็นว่าการทำงานด้าน Event นั้น จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากจึงเป็นสิ่งที่จุดประกายไอเดียให้บริษัท เวิลด์ ไอเดีย เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงาน

คุณดา-สุพนิดา  คุณกิตติ  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวิลด์ ไอเดีย จำกัด กล่าวว่า “การจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของเวิลด์ ไอเดีย ในการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลาการ เพราะทางเราเล็งเห็นว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และการพัฒนาขององค์กร เพราะทรัพยากรบุคคลนั้นถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญ เป็นกำลังหลักที่จะขับเคลื่อนองค์กร ดั้งนั้นเราจึงควรให้บุคลากรมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในการอบรมครั้งแรกนั้นก็มีการสอบถามและการตอบรับเข้ามาพอสมควร ซึ่งทางบริษัทคาดว่าจะมีการตอบรับที่ดียิ่งขึ้นไปอีกในการจัดอบรมสัมมนาครั้งต่อไปค่ะ”

ด้าน รศ.ดร. เสกศักดิ์  อัสวะวิสิทธิ์ชัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ได้รับการทาบทามจาก เวิลด์ ไอเดีย  ให้รับหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ กล่าวว่า “ในตอนแรกที่ได้รับเชิญให้มาเป็นผู้บรรยายในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ ผมรู้สึกยินดีมากครับ เพราะเป็นสิ่งที่ถนัดและศึกษาเรื่องระบบท่อในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมมาตลอด และยังเห็นตรงกับทางเวิลด์ ไอเดีย ที่อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพให้กับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับระบบท่อในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานสากล หรือที่เรียกกันว่า ASME B31.3 Process Piping Code

เนื่องจากความรู้ทางด้านนี้เป็นความรู้เฉพาะด้าน ในประเทศไทยก็หาการอบรมลักษณะนี้ได้ยาก ไม่เหมือนต่างประเทศ แต่การอบรมที่ต่างประเทศนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมากหลักแสนบาท อย่างไรก็ตาม ในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจำเป็นต้องมีการใช้ท่อและมีอุปกรณ์สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ของวิศวกรส่วนใหญ่ในเรื่องนี้ก็มาจากการที่ตัววิศวกรไปศึกษาจากตำราต่างประเทศกันเอาเอง มักจะเป็นข้อมูลเฉพาะเรื่องนั้นๆที่ตัววิศวกรสนใจ ทำให้ข้อมูลที่ได้อาจไม่ครบถ้วน หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิศวกรรุ่นพี่ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมและไม่ถูกต้องทางหลักวิชาการ ซึ่งทางเวิลด์ ไอเดียก็ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในด้านนี้ ผมจึงอยากเป็นอีกกำลังหนึ่งในการช่วยพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะเชิงวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทย

โดยทางบริษัท เวิลด์ ไอเดีย จำกัด ได้ให้ข้อมูลว่า ในอนาคตจะมีหลักสูตรการอบรมในรูปแบบนี้อีก และจะไม่หยุดที่จะสรรหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาทักษะ และคุณภาพของทรัพยากรบุคคลแน่นอน เพราะเวิลด์ ไอเดีย มีความเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ของคนทำงานนั้น ไม่มีที่สิ้นสุด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*