เรื่องอัพเดท

ZTE จับมือ China Mobile สาธิตเครือข่าย 5G eMBB ในการทดสอบ 5G ภาคสนาม

ZTE Corporation ผู้ให้บริการรายใหญ่ของโลกในด้านโซลูชั่นโทรคมนาคม เทคโนโลยีระดับองค์กรและเทคโนโลยีผู้บริโภคสำหรับแวดวงอินเทอร์เน็ตมือถือ ประกาศที่งาน Mobile World Congress (MWC) Shanghai ว่า บริษัทได้ร่วมกับ China Mobile ทำการทดสอบเครือข่าย 5G ภาคสนามในสถานการณ์จริง ที่มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน นอกจากนี้ ทาง ZTE ยังสาธิตสถานการณ์การใช้งาน enhanced 5G Mobile Broadband (eMBB) ในงานนี้ด้วย

ความครอบคลุมของเครือข่าย 5G ความถี่ต่ำที่ใช้อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงมาก ได้ถูกสาธิตกันแบบสดๆภายในงาน โดยที่ความถี่ 100 MHz นั้น มีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลของผู้ใช้ต่อรายสูงถึง 2 Gbps

China Mobile และ ZTE ได้ดำเนินการทดสอบ 5G ภาคสนามที่กว่างโจว ยูนิเวอร์ซิตี้ ทาวน์ ซึ่งมักจะเกิดสถานการณ์ทราฟฟิกหนาแน่นเป็นอันดับต้นๆ และเป็นสนามนำร่องหลักในการยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ในสภาพแวดล้อม 5G eMBB ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สถานีฐาน NR ความถี่ 3.5GHz ของ ZTE ถูกนำมาใช้ในการทดสอบภาคสนามดังกล่าวที่กว่างโจว สำหรับในขั้นถัดไปจะมีการทดสอบเครือข่ายในหลายสถานที่ เพื่อตรวจหาความครอบคลุมของสัญญาณไร้สาย ปริมาณรับส่งข้อมูล ความคล่องตัว ความล่าช้า และตัวชี้วัดเครือข่าย 5G อื่นๆ

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในพันธมิตรด้าน 5G ของ China Mobile ทาง ZTE จึงตอบสนองความต้องการด้าน 5G ของ China Mobile อย่างมาดมั่น ด้วยนำการนำเสนอผลิตภัณฑ์ครบครัน อาทิ โครงข่ายการเข้าถึงผ่านการรับส่งทางคลื่นวิทยุ (RAN) แบบ 5G และเครือข่ายหลักเสมือน (VCN) นอกจากนี้ ZTE ยังให้การสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถในด้านการวิจัยเทคโนโลยีหลัก คำนิยามข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และการทดสอบเครือข่ายนำร่อง เพื่อรับประกันการบรรลุเป้าหมายต่างๆตามกลยุทธ์ที่วางไว้

ไป่ หยานหมิน ผู้จัดการทั่วไปด้านผลิตภัณฑ์ 5G และ TDD ของ ZTE กล่าวว่า “การทดสอบการใช้งาน 5G ภาคสนามที่ ZTE ดำเนินการร่วมกับ China Mobile ในกวางตุ้ง ชี้ให้เห็นว่า ZTE ได้ก้าวไปอีกขั้น และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนวิวัฒนาการ 5G จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยมีการนำเทคโนโลยี โซลูชั่น และโมเดลเครือข่ายที่สำคัญๆจำนวนมากมาตรวจสอบบนเครือข่ายนำร่อง การทดสอบภาคสนามอย่างลงลึกในรายละเอียดทำให้เราค้นพบและเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นสำหรับการใช้งาน 5G เชิงพาณิชย์ในวงกว้างต่อไปในอนาคต”

ที่ผ่านมา ZTE และ China Mobile ได้ทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุมในด้าน 2G, 3G, และ 4G และจะร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นในด้าน 5G โดยในปี 2559 ZTE ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ China Mobile ซึ่งส่งผลให้สถานีฐาน Pre5G Massive MIMO อันทันสมัยของ ZTE ได้ถูกนำไปใช้กับเครือข่ายที่มีอยู่ของ China Mobile และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ZTE, Qualcomm, และ China Mobile ได้ประกาศร่วมกันว่า ทั้งสามบริษัทได้วางแผนที่จะดำเนินการทดสอบความสามารถในการทำงานร่วมกันโดยอิงตามข้อกำหนด 5G NR และการทดสอบการส่งผ่านข้อมูลทางอากาศ (OTA) ในภาคสนาม เพื่อให้การพิสูจน์สมรรถภาพและการใช้งานเทคโนโลยี 5G NR เชิงพาณิชย์ในวงกว้างเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว

ZTE มีบทบาทสำคัญในการพิสูจน์การทำงานของเทคโนโลยี 5G และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5G บริษัทได้ยึดถือการพัฒนา 5G เป็นกลยุทธ์หลัก โดยคาดว่าจะทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับการวิจัยและพัฒนา 5G ก่อนปี 2561 ด้วยวิศวกรกว่า 2,000 คนทั่วโลกที่อุทิศตนให้กับการวิจัยและพัฒนาในด้านนี้ ZTE ดำเนินการส่งเสริมมาตรฐาน 5G เสมอมา และในปีนี้ยังได่ริเริ่มและมีบทบาทเป็นผู้นำในโครงการ Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี 5G NR อีกด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*