“โคคา-โคลา” คว้ารางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2559 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย โดย นางสาววันเพ็ญ โล่ห์เลิศพิภพ ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) นางสาวพรณีย์ กันทรากร ผู้อำนวยการกิจกรรมพิเศษ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) และนายราเชนทร์ อินทรเจริญ ผู้จัดการสนับสนุนกิจกรรม บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (ขวา) เข้ารับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2559 ระดับโกลด์” (2016 AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition – Gold Level) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย โดย ฯพณฯ นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้มอบรางวัล

โดยในปีนี้ กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย ได้รับรางวัลพิเศษด้านการสร้าง Creative Partnership” จากการทำงานด้านความยั่งยืนของโคคา-โคลา ที่มุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ผ่าน “โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลา”  อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับโลก ‘5by20’ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้หญิงในห่วงโซ่คุณค่าของโคคา-โคลา จำนวน 5 ล้านคนภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*