บ้านปูฯ มอบเงิน 1.5 ล้านบาทสนับสนุนการศึกษาและฟื้นฟูโรงเรียนใต้

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน นำโดย นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริหารและพัฒนาองค์กร และนางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ มอบเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 1.5 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน และสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ (ที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวแทนรับมอบ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนช่วยเหลือดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เพื่อช่วยฟื้นฟูให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้สามารถดำเนินการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยบ้านปูฯ ให้ความสำคัญเรื่อง “การเรียนรู้” เพราะเราเชื่อว่า “พลังความรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” ให้เกิดความยั่งยืนต่อชุมชนและสังคม ทั้งนี้ มีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ ไปแล้วรวม 92 โรงเรียน ในจังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล และในปี 2559 ซึ่งนับเป็นปีที่ 10 บริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 150,000 บาท รวม  1.5 ล้านบาท

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*