ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัว บริการบริหารจัดการระบบดาต้าเซ็นเตอร์ที่เรียบง่าย แต่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ด้านการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น เปิดตัวการให้บริการบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ 3 รูปแบบต่อเนื่องมาจากความเชี่ยวชาญการบริการดาต้าเซ็นเตอร์ครบวงจร (Data Center Lifecycle Services) ตั้งแต่การออกแบบและสร้างมาจนถึงการบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์  เพื่อให้ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ออกแบบถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการจัดการบริหารจัดการอย่างมีแบบแผนถูกต้อง  ได้แก่ การบริหารจัดการผู้ให้บริการ (Vendor Management) การบริหารการซ่อมบำรุง (Managed Maintenance) และงานบริการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบ (Facility Operations) ซึ่งการให้บริการเหล่านี้สามารถให้บริการครอบคลุมอุปกรณ์พื้นฐานหลักจากผู้จำหน่ายรายใดๆ โดยจะใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานหลักที่สำคัญต่างๆ สามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ถูกออกแบบไว้ ช่วยให้ผู้จัดการระบบดาต้าเซ็นเตอร์สามารถหลีกเลี่ยงความสูญเสียมูลค่าสูงจากการที่ดาต้าเซ็นเตอร์หยุดทำงาน(downtime) และหันไปมุ่งเน้นที่เป้าหมายหลักทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่

“ครั้งหนึ่งคนเคยคิดว่า แม้ดาต้าเซ็นเตอร์จะเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ก็ยังเป็นหน่วยต้นทุนที่แพงอยู่ ปัจจุบันดาต้าเซ็นเตอร์อยู่ในจุดที่ช่วยสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีและช่วยให้บริษัทต่างๆ มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน  อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเพิ่มความชาญฉลาดเข้าไปในระบบและเพิ่มความสามารถด้านการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ แต่ดาต้าเซ็นเตอร์ทุกแห่งในปัจจุบันยังคงต้องอาศัยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีมีการจัดการที่ดี มาช่วยดูแลเรื่องงานส่วนปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงเรื่องการบำรุงรักษาและการบริหารจัดการ” มร.เดวิด เจนทราย รองประธาน ฝ่ายบริการดาต้าเซ็นเตอร์ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าว “งานบริการบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ครอบคลุมประสบการณ์ในการบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์สำคัญต่างๆ หลายแห่งทั่วโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากผู้จัดการดาต้าเซ็นเตอร์ต่างมองหาวิธีการที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของดาต้าเซ็นเตอร์ ขณะเดียวกันก็ต้องลดความเสี่ยง และแก้ปัญหาเรื่องความซับซ้อนในการดำเนินงานทุกวันได้เช่นกัน”

บริการบริหารจัดการระบบดาต้าเซ็นเตอร์ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค มุ่งเน้นที่การเพิ่มความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ และลดโอกาสที่จะทำให้ดาต้าเซ็นเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งประกอบด้วยบริการใน 3 ระดับที่ช่วยให้ผู้จัดการดาต้าเซ็นเตอร์สามารถลดต้นทุนรวม Total Cost of Ownership (TCO) อีกทั้งยังช่วยให้สามารถใช้ดาต้าเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่อง วางแผนการซ่อมบำรุงและปรับปรุงดาต้าเซ็นเตอร์ตลอดอายุการใช้งาน โดยงานบริการดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • การบริหารจัดการผู้ให้บริการ (Vendor Management) บริการจัดการงานบริการจากผู้ให้บริการอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีศูนย์กลางการติดต่อเพียงจุดเดียวในการจัดตารางและจัดบริการด้านการบำรุงรักษาฉุกเฉิน การแก้ไข ป้องกันแบบ 24×7 ตามข้อกำหนด บริการโดยผู้ให้บริการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการทั่วไป
  • การบริหารงานซ่อมบำรุง (Managed Maintenance) บริการบริหารงานซ่อมบำรุงด้วยขอบเขตเพิ่มเติมจากงานบริหารจัดการผู้ให้บริการ (vendor Management) อีกระดับ โดยเพิ่มการควบคุมผู้ให้บริการขณะเข้าปฏิบัติงานด้วยการกำหนดมาตรการการทำงานที่เคร่งครัดพร้อมการตรวจสอบทบทวนแผนการทำงานทุกขั้นตอนทั้งก่อนและเมื่อมีการเปลี่ยนแผนการทำงาน (change management control) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานของดาต้าเซ็นเตอร์
  • งานบริการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบ (Facility Operations) บริการโดยจัดทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปบริหารจัดการและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบของดาต้าเซ็นเตอร์นั้นๆ ด้วยแผนการบริหารจัดการที่ออกแบบเฉพาะสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์นั้นๆเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่างกันไป  แผนการบริหารจัดการจะมุ่งเน้นที่การเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและพร้อมดำเนินงานตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ แผนการซ่อมบำรุง แผนการควบคุมรองรับการปรับเปลี่ยน การจัดทำเอกสาร การฝึกอบรมและให้ความปลอดภัย ทั้งนี้แผนการบริหารจัดการจะให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานคุณภาพเป็นสำคัญโดยสามารถประยุกต์และปรับขยายตามความต้องการเฉพาะได้

บริการดังกล่าวได้เปิดให้บริการแล้ว ส่วนราคาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทและการผสมผสานรูปแบบในการบริการ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านปฏิบัติการของชไนเดอร์ อิเล็คทริคสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*