บราเดอร์ จัดกิจกรรม ‘บราเดอร์อาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน ครั้งที่ 9’

มร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโต (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมคณะผู้บริหารพนักงาน, ลูกค้า, รวมทั้งคู่ค้าและนักเรียนอาสาสมัครร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในโครงการ ‘บราเดอร์อาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน ครั้งที่ 9’ ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งที่ จ.สมุทรสาคร

ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ และฟื้นฟูชายฝั่งทางทะเลของไทย หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ บราเดอร์ เอิร์ธ ทุกประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคืนกลับความสมบูรณ์ทางธรรมชาติสู่โลก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*