เรื่องอัพเดท

ไอเน็ต และซินนาคอร์เพิ่มระดับความเป็นพันธมิตรกันมากขึ้นในการนำเสนอโซลูชั่นซิมบร้าแก่ลูกค้าระดับองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือไอเน็ต (INET) ผู้นำในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทยและซินนาคอร์ (Nasdaq: SYNC) ประกาศเพิ่มระดับความเป็นพันธมิตรกันมากขึ้นในการนำเสนอโซลูชั่นซิมบร้าแพลตฟอร์มระบบอีเมล์ของซินนาคอร์ให้กับตลาดภาครัฐและภาคเอกชนระดับองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาบริการภาครัฐของทุก ๆ หน่วยงานให้มีความทันสมัยภายใต้แผนงานรัฐบาลดิจิทัล โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุการบูรณาการบริการภาครัฐที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางภายใน 5 ปี

การทำการตกลงขยายระดับความเป็นพันธมิตรในครั้งนี้เป็นผลมาจากความสำเร็จของไอเน็ตในการนำเสนอระบบอีเมล์และเครื่องมือการทำงานร่วมกันของซิมบร้าให้แก่ลูกค้าภาครัฐในประเทศไทย   ความสำเร็จของการทำการตลาดนี้ ทำให้ไอเน็ตได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจของ   ซิมบร้าระดับแพลททินัม (Platinum) เป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SEA)  นอกจากนี้ไอเน็ตยังได้ย้ายระบบอีเมล์ของตนและชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในองค์กรมาอยู่บนระบบของซิมบร้าอีกด้วย  ทั้งสองบริษัทได้ประกาศความร่วมมือครั้งล่าสุดนี้ในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นโดยไอเน็ต ซินนาคอร์ และบริษัท ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบคลาวด์

“หน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจในประเทศไทยมีความต้องการบริการมากขึ้นจากผู้ให้บริการระบบอีเมล์ ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีชั้นนำล่าสุด  เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกใช้กัน   มีความสามารถขยายการรองรับงานได้อย่างต่อเนื่อง มีความเสถียรและน่าเชื่อถือสูง   อีกทั้งมีระบบความปลอดภัยในระดับโลก” คุณมรกต กุลธรรมโยธิน. กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความคิดเห็นและกล่าวต่อไปว่า “ความร่วมมือระหว่างไอเน็ตกับซินนาคอร์ผนวกกับความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคลาวด์ของเราจะช่วยให้ไอเน็ตสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในภาครัฐและองค์กรธุรกิจได้อย่างครบครัน”

ซินนาคอร์ใช้ประโยชน์จากการเติบโตของ APIs และการเพิ่มขึ้นของคลาวด์มาออกแบบซิมบร้าให้เป็นระบบเปิด มีความสามารถในการขยายอย่างต่อเนื่องและมีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ซิมบร้ายังสามารถขยายทางเลือกในการติดตั้งระบบที่จะปกป้องความลับและความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าองค์กรในทุกขนาด ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กและกลางไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ตลอดจนองค์กรภาครัฐที่มีการกำกับดูแลขั้นสูง ผนวกกับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่ทรงประสิทธิภาพของไอเน็ตด้วยศูนย์ข้อมูลล้ำยุคและสถาปัตยกรรมคลาวด์ ทำให้ไอเน็ตสามารถนำเสนอเป็นโฮสต์โซลูชั่นของซิมบร้าที่ส่งมอบบริการที่มีสมรรถภาพการทำงานระดับองค์กรขนาดใหญ่ในขณะที่สนับสนุนความต้องการของลูกค้าในการมีความเป็นอิสระของข้อมูลและระบบความปลอดภัยทั้งหมด (all data sovereignty and security requirement)

“การที่ไอเน็ตได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจของซิมบร้าระดับแพลททินัมเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) นั้น  เพราะไอเน็ตได้ผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีความสามารถในการทำให้เราขยายธุรกิจจากโอกาสทางการตลาดในประเทศไทย” มาร์คัส โต้ว รองประธานฝ่ายขายและผู้จัดการแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยกเว้นประเทศญี่ปุ่น (APxJ) ของซินนาคอร์กล่าว “ที่ ซินนาคอร์ เราเชื่อมั่นในการสร้างประชาคมความร่วมมือ (collaborative community) ในการเป็นช่องทางให้เกิดการแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญ  อันจะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าในตลาดอีเมลล์และเครื่องมือในการทำงานร่วมกันในองค์กรต่อไป  เราพร้อมจะสนับสนุนไอเน็ตสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้ารวมทั้งเราจะสนับสนุนให้ไอเน็ตประสพความสำเร็จในการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นไปพร้อมกัน”

ตลาดอีเมล์ทั่วโลกกำลังเติบโต มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2563 เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกที่เป็นผู้ใหญ่จะมีบัญชีอีเมล์(1) อนาคตของอีเมล์นั้นสดใส ซินนาคอร์และพันธมิตรมีพันธกิจที่จะทำให้เกิดความตื่นตัวครั้งใหม่ในการใช้อีเมลล์เกิดขึ้นมาได้ เมื่อเร็วๆ นี้ ซินนาคอร์ได้เผยแพร่สมุดปกขาวเรื่อง “ยุคการตื่นตัวครั้งใหม่ของอีเมลล์ (Email’s Renaissance)” โดยระบุถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค ในเรื่องทัศนคติ และอุปนิสัยในการใช้อีเมล์ ความท้าทายหลักที่ผู้ให้บริการอีเมล์ต้องเผชิญและประโยชน์จากพลังของความร่วมมือจะเป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น

ซิมบร้า คือ ผลิตภัณฑ์หนึ่งของซินนาคอร์ ที่เชื่อมต่อผู้คนและข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ความร่วมมือที่มีเอกภาพประกอบด้วย อีเมล์ ปฏิทิน การแบ่งปันไฟล์ การสนทนาพูดคุยและวีดีโอแชท ซิมบร้ารองรับกล่องข้อความอีเมล์มากถึง 500 ล้าน mailboxes ทั่วโลกและทำงานร่วมกับพันธมิตร 1,500 รายทั่วโลก มีลูกค้าองค์กรมากกว่า 2,500 ราย ลูกค้าภาครัฐ 1,000 ราย และมีผู้ให้บริการซิมบร้าที่ไว้วางใจได้กว่า 120 ราย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*