เรื่องอัพเดท

คลาวเดอรา (Cloudera) ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินทั่วเอเชียแปซิฟิก

พัฒนาการของเทคโนโลยีในภาคธุรกิจบริการทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินธุรกิจแบบเดิมที่เคยมุ่งมองแต่ภายในตัวเอง (inward focused) บริษัทในภาคธุรกิจการเงินจะต้องเสียเวลายุ่งอยู่อยู่กับแหล่งเก็บข้อมูลหรือไซโลข้อมูล (data silos) ที่มีกระจัดกระจายอยู่ตามแผนกต่าง ๆ และโครงสร้างพื้นฐานทาง IT แบบเก่าที่ล้าสมัย (outdated legacy)ไปแล้ว  แต่ท่ามกลางยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิตอลอย่างรวดเร็ว (digital disruption) ในปัจจุบันบริษัทในภาคธุรกิจทางการเงิน ต้องเปลี่ยนหันมามุ่งหน้าไปสู่การนำข้อมูลเหล่านั้นและการวิเคราะห์มาทำให้เกิดปัญญาเชิงลึกใหม่ ๆ (insights) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ แก้ไขข้อบกพร่องที่ผ่านมา ทำกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในทุก ๆ ด้าน

ด้วยแนวโน้มของจำนวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมหาศาลทุก ๆ วันและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินโดยที่เคยต้องการแสดงตัวหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารมาเป็นการทำผ่านระบบธนาคารออนไลน์ ทำให้บริษัทที่ให้บริการทางการเงินต้องทำหน้าที่แตกต่างไปจากอดีต ความสามารถของบริษัทในการทำการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล (big data) ของกรณีทางธุรกิจที่แตกต่างหลากหลายกรณีจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จ การจัดการความเสี่ยงและดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของทางการก็เป็นอีกกุญแจสำคัญอันหนึ่งที่ต้องตระหนักในการปรับตัวให้ทันลูกค้าในรุ่นที่คลั่งไคล้เทคโนโลยี (tech-generation) ซึ่งมีความต้องการและคุ้นเคยกับการขอรับบริการที่ไหนและเมื่อไรก็ได้ (anytime and anywhere services)

ในปัจจุบัน Apache Hadoop และเทคโนโลยีแหวกแนว (disruptive technologies) ต่าง ๆ ทำให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ แก่บริษัทธุรกิจการบริการทางการเงิน ทำให้สามารถรับมือกับความซับซ้อนในการแข่งขันได้โดยปลดล็อคอำนาจของ big data และนำมาสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินที่มีโอกาสให้ความสำเร็จใหม่ ๆ เกิดขึ้นในท้ายที่สุด Cloudera ช่วยให้บริษัทธุรกิจทางการเงินทั้งหลายมีแพลตฟอร์ม (platform) ที่พัฒนาขึ้นมาจาก Apache Hadoop และเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สล่าสุด เพื่อช่วยในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดายและปลอดภัยที่สุด เป็นโซลูชั่นทางเลือกในสร้างระบบพื้นฐานสำหรับการเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านอุปกรณ์พกพา (mobile access)  ที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภค ขณะเดียวกันลดความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยให้ต่ำสุดและรักษาความสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของทางการ

ปัจจุบัน Cloudera ทำงานร่วมกับบริษัทบริการทางการเงินระดับโลกกว่า 180 องค์กร อันได้แก่ Bank Mandiri , Credit Suisse , DBS Bank , Nordea , Northern Trust และ Royal Scotland เป็นต้น Cloudera ช่วยให้บริษัทชั้นนำเหล่านี้สามารถ สร้างความเข้าใจเชิงลึกจากข้อมูลของลูกค้า (deeper customer insights) สามารถหาจุดบกพร่องในการทำงานที่ผ่านมาและสร้างความปลอดภัยในการทำธุรกรรมของลูกค้าให้สูงขึ้นและลดต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ

บริษัทชั้นนำทางบริการทางการเงินส่วนใหญ่ระดับโลกเลือกและใช้ Cloudera Enterprise สำหรับ:

  • จัดเก็บ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าให้เงินลงทุนที่มีอยู่ ขณะเดียวกันมองหาทางสร้างมูลค่าใหม่ ๆ จากข้อมูล มีเพียง Cloudera เท่านั้นที่มีทุกสิ่งตอบสนองความต้องการของสถาบันทางการเงินในการก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลองค์กร (enterprise data hub) อย่างครบครัน อันได้แก่ ซอฟต์แวร์สำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญต่อความอยู่รอดของธุรกิจทั้งหมดทุกขั้นตอน (business critical data challenges) อย่างเช่น การจัดเก็บ การเข้าถึง การจัดการ การวิเคราะห์ การรักษาความปลอดภัย และการค้นหา
  • การปรับใช้ แพลตฟอร์มในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัยจะช่วยให้ข้อมูลมีความปลอดภัย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางการและอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่ออกมาควบคุม
  • เป็นพื้นฐานในการเปลี่ยนกระบวนการทำงานในปัจจุบันให้เป็น machine learning หรือ artificial intelligence และ predictive modelling ในอุตสาหกรรมการบริการทางการเงินมีกระบวนการทำงานอันหนึ่งที่เรียกว่า model scoring ที่มีหน้าที่ทำให้องค์กรมั่นใจว่าสามารถขจัดความเสี่ยงและตรวจจับความผิดพลาดได้รวดเร็วขึ้นและฉลาดขึ้นโดยการใช้จำนวนข้อมูลจำนวนมหาศาลสร้างการเรียนรู้ให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์
  • เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ได้รับการรับรองว่ามีความสอดคล้องตาม the Payment Card Industry Data Security Standard (PCIDSS) เป้าหมายสำคัญมาก ๆ อันดับแรกของอุตสาหกรรมบัตรเครดิตคือการทำให้มั่นใจว่าข้อมูลของผู้ถือบัตรเครดิตมีความปลอดภัยและถูกป้องกันอย่างเหมาะสม PCI-DSS เป็นกรอบมาตรฐานที่ทุกบริษัทในธุรกิจบัตรเครดิตใช้เพื่อปกป้องข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ลูกค้า บริษัทใด ๆ ที่มีการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลหรือส่งถ่ายข้อมูลบัตรเครดิตจะต้องทำโดยสอดคล้องกับมาตรฐาน PCI-DSS เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นมีความปลอดภัยและมีการป้องกันที่เหมาะสม

เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุผลที่บริษัทชั้นนำทางการเงินของโลกนำ Cloudera มาปรับใช้เพื่อสร้างประโยชน์ได้ที่ http://www.couldera.com/solutions/financial-services.html

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*