โอสถสภา-ยูนิชาร์ม บรรลุข้อตกลงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ‘มามี่โพโค’ ‘โซฟี’ และ ‘ไลฟ์รี่’

บริษัท โอสถสภา จำกัด เปิดเผยในวันนี้ว่า โอสถสภาและยูนิชาร์มได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ‘มามี่โพโค’ ‘โซฟี’ และ ‘ไลฟ์รี่’ โดยยูนิชาร์มซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์  ‘มามี่โพโค’ ‘โซฟี’ และ ‘ไลฟ์รี่’ จะขยายสู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ‘มามี่โพโค’ ‘โซฟี’ และ ‘ไลฟ์รี่’ เองทั่วประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป โดยปัจจุบันโอสถสภายังเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สำหรับร้านค้าผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนผู้บริโภคจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดจากข้อตกลงนี้

นางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอสถสภา จำกัด เปิดเผยว่า โอสถสภาและยูนิชาร์มเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและยาวนาน โดยตลอดระยะเวลาร่วม 30 ปีนับตั้งแต่ที่ยูนิชาร์มได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โอสถสภาได้รับความไว้วางใจในการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ‘มามี่โพโค’ ‘โซฟี’ และ ‘ไลฟ์รี่’ ไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน โอสถสภามีความชื่นชมต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของยูนิชาร์มและภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ ‘มามี่โพโค’ ‘โซฟี’ และ ‘ไลฟ์รี่’ ซึ่งเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ และผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิง

นายเพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด กล่าวเสริมว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนำมาซึ่งการปรับกลยุทธ์การบริหารและโครงสร้างองค์กรของบริษัทเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยโอสถสภาจะมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ตลอดจนการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้กับพันธมิตรที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ภายใต้พันธกิจใหม่ของโอสถสภาที่มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้บริโภคและสังคม

ปัจจุบัน โอสถสภาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและลูกอม ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรวมทั้งสิ้นกว่า 20 แบรนด์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*