เอไอเอส รวมพลังทำความดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นางสาวกานติมา  เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ผ่านการแสดงออกทางกาย, วาจา และใจ โดยการกล่าวคำปฏิญาณตน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมด้วยการสำรวมจิตภาวนายืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

161122-pic-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%94

นอกจากนี้ชาวเอไอเอสยังประกาศการรวมพลังทำความดี ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการฟื้นฟูสภาพป่าและการปลูกป่า เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่าน กิจกรรมการปลูกป่า 9 แห่ง ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ได้แก่

  1. วันที่ 28 พ.ย 59 ณ อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จ.สุราษฎร์ธานี
  2. วันที่ 3 ธ.ค. 59 ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
  3. วันที่ 5 ธ.ค. 59 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จ.สงขลา
  4. วันที่ 7 ธ.ค. 59 ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี
  5. วันที่ 8 ธ.ค. 59 ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ.นครสวรรค์
  6. วันที่ 9 ธ.ค. 59 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 จ.เพชรบุรี
  7. วันที่ 9 ธ.ค. 59 ณ ล่องแพเมืองแกลง ปลูกป่าชายเลน แพลุงถึก จ.ระยอง
  8. วันที่ 9 ธ.ค. 59 ณ ป่าชุมชนเขาสามสิบส่างและเขาเขียว จ.นครราชสีมา
  9. วันที่ 13 ธ.ค. 59 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (บางปู) จ.สมุทรปราการ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*