บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ฯ หรือ BPP เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน), นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และนายวรวุฒิ ลีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 63,959 ล้านบาท ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ  มีแผนกลยุทธ์เติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าให้เพิ่มถึง 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า แบ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*