เรื่องอัพเดท

BPP เผยนักลงทุนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวนเสนอขาย พร้อมเข้าเทรดวันที่ 28 ต.ค. นี้

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Conventional Power Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) ในภูมิภาคเอเชีย ในกลุ่มบ้านปูฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนทุกกลุ่มโดยมีผู้สนใจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครบทั้งหมดจำนวน 648,492,500 หุ้น  และกำหนดวันซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ตามที่บ้านปูฯ ได้กำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบ้านปู เพาเวอร์ฯ เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 ผ่านตัวแทนต่างๆ ที่ราคา 21 บาทต่อหุ้นนั้น บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างมาก และสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบตามที่จัดสรรไว้ทั้งหมด 648,492,500 หุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 13,600 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ ส่วนแรกจะนำมาชำระเงินกู้คืนให้แก่บ้านปูฯ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ทั้งนี้บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยังคงมีบ้านปูฯ เป็นผู้ถือหุ้นหลักในสัดส่วนที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 78 โดยมีปรัชญาการดำเนินงานที่ตั้งอยู่ในหลักบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไปในระยะยาว”

นายวรวุฒิ ลีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปู เพาเวอร์ฯ เชื่อมั่นว่าประสบการณ์การดำเนินธุรกิจไฟฟ้าของทีมบริหารที่สั่งสมมากว่า 20 ปี ในเอเชีย ประกอบกับกลยุทธ์การกระจายการลงทุนการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคในประเทศที่ความต้องการด้านพลังงานและการใช้ไฟฟ้ามีอัตราการเติบโตสูง โดยการผสมผสานทั้งพลังงานเชื้อเพลิงพื้นฐาน และ พลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่างๆ อย่างสมดุล จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งหมด 1,913 เมกะวัตต์เทียบเท่า สามารถเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการขยายกำลังการผลิตให้ได้มากกว่า 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า ภายในปี 2568”

“บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้กำหนดวันซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคมนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกกลุ่มที่ได้ให้ความไว้วางใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และพร้อมที่จะเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซื่อสัตย์ และโปร่งใส เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน” นายวรวุฒิ กล่าวปิดท้าย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*