“อายเลเวลไทยแลนด์” ประกาศผลผู้ชนะ Model United Nation Camp 2016 (MUN CAMP) ที่ประเทศเกาหลีใต้

สถาบันสอนเสริมนานาชาติ “อายเลเวลไทยแลนด์” ประกาศผลผู้ชนะจากการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  “Eye Level English Speech Competition for MUN CAMP” จำนวน  8 ท่าน เดินทางไปเข้าค่ายผู้นำนักเรียนนานาชาติ Model United Nation Camp 2016 (MUN CAMP) ที่ประเทศเกาหลีใต้ร่วมกับตัวแทนนักเรียนจากทุกมุมทั่วโลก

รายชื่อผู้ชนะเลิศจากประเทศไทยได้แก่  ด.ช. ฮาน ปราณชล ลี , ด.ญ.อุมาพร  พึ่งแดง, ด.ช. กิตติภัท เธียรวัฒนกุล ,ด.ญ.ศรัยรัชต์  ธนศิลป์  ด.ญ.จามิญช์ญา  บัวชูสิร  , ด.ช.จิตบุญ อรุณเวชกุล , ด.ญ.พิมพ์ธิดา ขอแก้ว และ ด.ญ.ปพิขญา อำพันสุข  โดยทั้ง 8 ผู้ชนะจะเสมือนเป็นตัวแทนจากอายเลเวลไทยแลนด์และประเทศไทย  เดินทางไปร่วมทำภารกิจภายใต้กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับโลกในประเทศเกาหลีใต้  ย่อมเป็นฝึกการเป็นผู้นำให้กับเยาวชน แม้กระทั่งการจำลองสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นและนำมาอภิปราย กระบวนการการสอนแบบนี้ส่งผลให้เด็กมีความกล้าคิด กล้าแสดงออกและสร้างความสามัคคี  บรรยากาศผู้ชนะและผู้ปกครองที่ร่วมยินดี  ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*